تقویم آموزشی ، دورهای در حال برگزاری

تکنسین کامپیوتر

آموزشگاه : آموزشگاه مرکزی تارا

مدرس: رقیه دستفال روزومه

تاریخ شروع : سه شنبه, 01-04-1400

ساعت شروع : 20:01

زمان هر سکشن : 40 دقیقه

وضعیت دوره : در حال برگزرای

×