آموزش گام به گام محاسبات ساختمان و تهیه دفترچه محاسباتی

آموزش گام به گام محاسبات ساختمان و تهیه دفترچه محاسباتی

– مقدمه و تعاریف
– منابع و مراجع مورد استفاده د ر طول دورهindex
– تعریف پروژه و بررسی آن
– انتخاب سیستم سازه ای و پلان های تیرریزی مناسب
– مدل سازی کامپیوتری مدل ریاضی سازه
– اصلاحات و جزئیات مدل سازی
– تعریف ویژگی های مورد نیاز در تحلیل و طراحی
– اختصاص ویژگی های مورد نظر به سازه
– بارگزاری
– تنظیمات بارهای مربوطه و تحلیل
– طراحی اولیه اعضا سیستم (قاب – بادبند – دیواربرشی)
– کنترل منظمی ها – پیچش ها – ضریب نا معینی و اصلاح مدل در صورت نیاز
– تعریف حالتهای طیف پاسخ و اصلاح مقادیر طیف پاسخ
– کنترل زمان تناوب و جابجایی های سیستم طبقات Drift , …
– کنترل های آئین نامه طراحی و لرزه ای مانند : زلزله تشدید یافته (۵۰-۲۵)
– طراحی کلی مدل و جمع بندی
– طراحی فونداسیون و کنترل ها
– تهیه دفترچه محاسبات

ارسال نظر 0 نظر


نظرات

کامپیوتر

  • نویسنده : قدرت دستفال
  • تاریخ ارسال : 1394-11-26
  • بازدید : 109

قیمت و ثبت نام

×