طراحی و اجرا سیستمهای گاز رسانی در ساختمانها

طراحی و اجرا سیستمهای گاز رسانی در ساختمانها

مقدمه:  

       در اجرای مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تفاهم نامه های شماره ۹۵۰/۴۰۰ مورخ ۱۳/۰۵/۸۲ و شماره ۵۶۸۳۰/۴۲۰/۴۰۰ مورخ ۰۶/۱۱/۸۷ وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت در جهت ساماندهی، طراحی، اجرا، بازرسی و کنترل لوله‌کشی گاز انواع متقاضیان عمده مسکونی، تجاری، صنعتی و عمومی که میزان مصرف ساعتی گاز آنها تا فشار ۶۰ پوند بر اینچ مربع، این شیوه‌نامه اجرایی تدوین و از تاریخ ابلاغ برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل و عوامل مرتبط در بخش لوله‌کشی گاز مشمول مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان لازم‌الاجرا می‌باشد.index

      ارکان اصلی این شیوه‌نامه وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت بازرگانی، شرکت ملّی گاز ایران، اداره کل مسکن و شهرسازی استان، شرکت‌ گاز استان، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اشخاص شاغل در بخش و سایر ارگانهای مرتبط و متقاضیان هستند که وظایف و تعهدات هر یک در ارتباط با لوله‌کشی گاز اماکن به شرح زیر تعیین و فرآیند گردشکار آنها طبق پیوست شماره (۱) تعریف شده است.

ماده ۱)  تعاریف:

 در این شیوه‌نامه عبارات در معانی مربوطه زیر به‌ کار می‌روند.

کمیته مشترک راهبردی: کمیته مشترک راهبردی تفاهم‌نامه براساس تبصره ماده۴ تفاهم نامه متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت بازرگانی، شرکت ملی گاز ایران و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

اداره کل: اداره کل مسکن و شهرسازی استان.

شورای مرکزی : شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

شرکت ملی گاز: شرکت ملّی گاز ایران.

شرکت گاز: شرکت گاز استان.

مفسر ذی صلاح: شخص دارای صلاحیت تفسیر فیلم رادیوگرافی یا آزمایشهای تخصصی.

مبحث هفدهم ( کلیه مشترکین اعم از مسکونی و تجاری و صنعتی و عمومی ): مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان است که محتوای آن برای کاربری گاز طبیعی تحویلی به مشترکینی که میزان مصرف ساعتی گاز آنان تا فشار گاز ۶۰ پوند بر اینچ مربع اعم از مسکونی و تجاری و صنعتی و عمومی ( هم در داخل و هم خارج شهرها و بین شهرها و شهرکها و نواحی و محورهای صنعتی ) تدوین گردیده است ( با رعایت بند ۲-۲-۳ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، نظامات اداری صفحه ۲ ).

متقاضیان عمده: مالک یا نماینده مالک یا مالکین ساختمانها و مراکز عمومی و صنایع هستند که پی‌گیر دریافت انشعاب گاز با میزان درخواست ساعتی گاز مورد تقاضا حداکثر تا فشار ۶۰ پوند بر اینچ مربع بوده و با عقد قرارداد با شرکت گاز دارای شماره قرارداد یا اشتراک می‌باشند.

طراح: مهندس طراح، محاسب و تعیین کننده مصارف، نقشه و مشخصات فنی و مصالح و تجهیزات لوله‌کشی گاز بر اساس مبحث هفدهم و دارای پروانه اشتغال به کار در رشته تأسیسات مکانیکی و دارای صلاحیت طراحی در این زمینه باشد.

بازرس: بازرس بعنوان شخص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت کنترل و بازرسی مراحل مختلف لوله کشی گاز اعم از مطالعه، طراحی، محاسبات، اجرا و بهره برداری می باشند.

تبصره: استفاده از بازرس گاز موضوع این شیوه‌نامه در مواردی الزامی است که ساختمان فاقد مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی باشد و در صورت وجود مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی انجام نظارت گاز بدون دریافت هزینه بر عهده وی می‌باشد.

مجریان لوله کشی گاز:

الف – مجریان حقوقی : مجریان حقوقی لوله‌کشی گاز اشخاصی هستند که در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تأسیس آن در روزنامه رسمی آگهی شده و لوله‌کشی گاز ساختمانها و صنایع جزء اساسنامه شرکت باشد و بر اساس مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار با صلاحیت مربوطه دریافت نموده‌ باشند.

ب – مجریان حقیقی یا شرکتهای مجری : شرکتهای مجری تأسیسات مکانیکی ساختمان اشخاص حقیقی تجربی هستند که در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و لوله کشی گاز جزء فعالیتهای شرکت بوده و مدیرعامل آن از وزارت بازرگانی جهت فعالیت در حرفه جواز کسب و از وزارت راه و شهرسازی صلاحیت حرفه لوله کشی گاز دریافت می نمایند.

هیأت ۳ نفره گاز استان: هیأتی مرکب از نمایندگان اداره کل مسکن و شهرسازی استان، شرکت گاز استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌باشد و دبیرخانه آن اداره کل می‌باشد.

دفاتر مهندسی : پروانه اشتغال به کار حقیقی بر اساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل می گردد.

 

ماده ۲) شرح وظایف و تعهدات

  الف) وزارت راه و شهرسازی

۱)   برنامه ریزی دوره های آموزشی و تدوین مقررات آموزشی و ایمنی در ارتباط با معیارها و استاندارهای فنی طراحی، اجرا، نگهداری، بازرسی و کنترل لوله کشی گاز داخلی ساختمان.

۲)   تدوین روش تعیین توانایی فنی و حرفه ای مجریان لوله کشی گاز و همچنین تعیین عناوین آموزشی مورد نیاز برای آنها.

۳)   صدور، تمدید و ارتقاء « پروانه اشتغال به کار » برای طراحان، مجریان و بازرسان حقیقی و حقوقی و تعیین رتبه بندی آنان.

۴)   تهیه و تنظیم کتابچه راهنمای حاوی مقررات، مشخصات شاغلین در بخش لوله کشی گاز و قراردادهای تیپ با لحاظ نمودن حقوق و مسئولیتهای طرفهای قرارداد.

۵)   اعلام لیست طراحان، بازرسان و مجریان تعیین صلاحیت شده که برای آنها پروانه اشتغال به کار و گواهی لوله کشی گاز صادر شده به سازمان استان و شرکت گاز ( توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان ).

۶)   نظارت عالیه بر عملکرد سازمان استان و اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در بخش طراحی، اجرا، بازرسی و کنترل لوله کشی گاز داخلی ساختمان و تأسیسات صنایع ( توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان ).

۷)   اعلام لیست متخلفان در حرفه.

۸)   تهیه و ابلاغ تعرفه های حق الزحمه خدمات مربوط به لوله کشی گاز و تأسیسات مربوطه.

۹)   برگزاری جلسات کمیته مشترک راهبردی تفاهم‌نامه با حضور نمایندگان وزارت نفت و شورای مرکزی به ‌منظور ایجاد همکاری و هماهنگی‌های لازم.

  ب) وزارت بازرگانی

۱)   الزام متقاضیان جدید اجرای لوله کشی گاز به اخذ پروانه مهارت فنی از ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای و گواهی گذراندن دوره مبحث هفدهم از سازمان مسکن و شهرسازی استانها قبل از دریافت پروانه کسب و الزام تطبیق لوله کشان گاز دارای پروانه کسب با شرایط مذکور.

۲)   تعیین صلاحیت مجریان تجربی از طریق سندیکاها یا مراجع صدور پروانه کسب در پایه های ۱ و ۲ و ۳ مطابق جدول شماره ۴ ماده ۵ این شیوه نامه و درج در پروانه کسب آنان با رعایت بند فوق.

۳)   رسیدگی به پرونده های تخلف مجریان تجربی ارسالی از سازمان مسکن و شهرسازی با سازمان استانها با ناظران و برخورد قانونی با متخلفین.

۴)   تشویق واحدهای صنفی لوله کشی گاز به تشکیل اتحادیه یا عضویت در اتحادیه جهت سهولت در اجرای این شیوه نامه و کنترل عملکرد مجریان تجربی.

۵)   جلوگیری از فعالیت مجری تجربی که پروانه کسب آنان باطل شده است.

۶)   ارسال اسامی مجریان تجربی که موفق به اخذ پروانه کسب شده اند به سازمان استان.

پ) شرکت ملّی گاز

۱) همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تدوین مقررات ملّی ساختمان و ضوابط ایمنی و آموزشی در ارتباط با معیارها و استانداردهای فنی طراحی، اجرا و نظارت بر لوله‌کشی گاز متقاضیان.

۲) همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تهیه و تنظیم دستورالعمل تعیین صلاحیت شاغلین در بخش.

۳)   شرکت در جلسات کمیته مشترک راهبری تفاهم نامه گاز با وزارت راه و شهرسازی.

ت‌)              شورای مرکزی

۱) همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تدوین ضوابط ایمنی و آموزشی در اجرای صحیح مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان.

۲) همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های مرتبط با شیوه‌نامه  .

۳) کنترل و بررسی عملکرد سازمانهای استانی در اجرای این شیوه‌نامه و ارائه گزارشات مربوطه به وزارت راه و شهرسازی.

۴) برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدرسان دوره‌های آموزشی مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان در چهارچوب ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی با همکاری شرکت ملی گاز و اخذ تأییدیه از وزارت راه و شهرسازی.

۵) اخذ سرفصل‌ها و منابع دوره‌های آموزشی شناخت مواد و مصالح، جوشکاری، تفسیر فیلم‌های رادیوگرافی (حفاظت
کاتورپک)، بررسی آزمایشات مقاومت/ نشتی و حفاظت در مقابل زنگ‌زدگی و تزریق گاز شبکه‌های گازرسانی از شرکت گاز با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ به سازمان‌های استانی جهت برگزاری دوره‌های مذکور.

۶) اخذ فهرست اقلام انواع مصالح استاندارد لوله‌کشی گاز و سایر موارد مرتبط از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اضافه ‌نمودن مصالح استاندارد جدید مورد تأیید آن مؤسسه با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در فهرست مذکور و ابلاغ به سازمانهای استانی جهت اجرا.

۷) انجام اقدامات لازم برای بهنگام نگهداشتن دانش فنی و مهارت طراحان، بازرسان و مجریان.

۸) کلیه دوره های آموزشی در استانها می بایستی زیر نظر شورای مرکزی برگزار گردد.

ث) اداره کل

۱) نظارت و تأیید دوره‌های آموزشی و آزمون پایان دوره و تأیید گواهی‌های پایان دوره مربوطه.

۲) درج صلاحیت نظارت و طراحی لوله‌کشی گاز مشترکان عمده در پروانه اشتغال بکار مهندسان تأسیسات مکانیکی ساختمان پس از طی مراحل قانونی.

۳) صدور گواهی صلاحیت، صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به ‌کار برای مجریان حقیقی، حقوقی و دفاتر مهندسی لوله‌کشی گاز مشترکان عمده با درج صلاحیت طراحی و اجرا و بازرسی.

۴) کنترل و نظارت بر عملکرد سازمان استان در خصوص اجرای صحیح این شیوه‌نامه و ارائه گزارشات مربوطه به وزارت راه و شهرسازی.

ج ) سازمان استان

۱)   تهیه و برگزاری دوره های آموزشی علمی و عملی لوله کشی گاز ساختمان در قالب مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان برای طراحان، مجریان و بازرسان واجد شرایط و برگزاری آزمونهای لازم با هماهنگی اداره کل بر اساس برنامه های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی و اعلام لیست قبول شدگان به اداره کل جهت درج در پروانه اشتغال به کار آنها

۲)   همکاری با وزارت راه و شهرسازی در اجرای برنامه ریزی دوره های آموزشی و تدوین مقررات ایمنی و آموزشی در ارتباط با معیارها و استانداردهای فنی و ایمنی طراحی، اجرا و نظارت لوله کشی گاز ساختمان

۳)   همکاری با وزارت راه و شهرسازی جهت تهیه محتوی دوره های آموزشی و تعیین توانایی فنی و حرفه ای مجریان لوله کشی گاز ساختمان

۴)   همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تهیه و تنظیم کتابچه راهنما حاوی مقررات و استانداردهای فنی و مشخصات و اسامی مجریان لوله کشی گاز و همچنین تهیه قراردادهای تیپ بین مجری و متقاضی و لحاظ نمودن حقوق و مسئولیتهای طرفین قرارداد

۵)   تهیه فهرست اقلام انواع مصالح استاندارد لوله کشی گاز ساختمان و سایر موارد مرتبط و اضافه نمودن مصالح استاندارد جدید که شرکت گاز اعلام می نماید در فهرست مذکور

۶)   معرفی بازرس به مجری لوله کشی گاز ساختمان و متقاضی و دریافت و بررسی گزارشات مربوطه

۷)   آموزش و الزام مهندسان طراح و بازرس تأسیسات مکانیکی جهت طراحی و اجرای دودکشهای استاندارد ساختمانهای جدید الاحداث

۸)   تهیه فهرست تخلفات مجریان و بازرسان لوله کشی گاز ساختمان و جریمه های مرتبط و اعلام به شورای انتظامی استان و سایر مراجع ذیربط

۹)   برگزاری جلسات کمیته عالی امور بازرسی با حضور نمایندگان اداره کل و شرکت گاز هر سال یکبار جهت بررسی و یا بازنگری مقررات قبلی

۱۰)                       اعلام فوری گزارش حوادث مربوط به گاز به شرکت گاز

۱۱)     برگزاری دوره‌های آموزشی علمی و عملی لوله‌کشی گاز ساختمان در قالب مبحث هفدهم طبق سرفصل پیوست شماره (۲) برای بازرس، ناظر، طراح و مجری واجد شرایط و اخذ آزمون پایان دوره با نظارت اداره کل.

۱۲)     صدور گواهی پایان دوره برای اشخاصی که موفق به گذراندن دوره آموزشی مبحث هفدهم ( بخش اول و دوم ) شده‌اند و ارائه آن به اداره کل جهت تأیید نهایی.

۱۳)                       انتشار فهرست کامل مجریان و طراح های واجد صلاحیت.

۱۴)                       تأیید امضای بازرس و طراح و مجری.

۱۵)                       بازآموزی و بهنگام ساختن دانش فنی مجریان لوله کشی گاز

۱۶)     آموزش افراد واجد شرایط برای تفسیر فیلم‌های رادیوگرافی، بررسی آزمایشات مقاومت/ نشتی و حفاظت در مقابل زنگ‌زدگی شبکه‌های گازرسانی جهت همکاری لازم با بازرس طبق سرفصل ابلاغی از وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی شورای مرکزی.

۱۷)     دریافت و بررسی گزارشات ارائه شده از طریق بازرس و رسیدگی به تخلفات گزارش شده.

۱۸)     همکاری با اداره کل در کنترل و نظارت بر عملکرد طراح، بازرس و مجری و ارائه گزارشات مورد درخواست اداره کل.

۱۹)     اعلام خاتمه لوله‌کشی گاز به شرکت گاز جهت تحویل کنتور و سایر تجهیزات انشعاب گاز طبق پیوست شماره ۸ و اعزام بازرس در زمان برقراری جریان گاز برای تأییدکارهای انجام شده توسط مجری.

۲۰)     ثبت و بررسی شکایات واصله علیه طراح ، بازرس یا مجری و اقدام جهت رفع اختلافات ایجاد شده و در صورت لزوم تشکیل پرونده وارسال آن به شورای انتظامی یا مراجع حقوقی ذیربط .

۲۱)     ایجاد راهکارهای اندازه‌گیری رضایت مشترکین از طریق نظرسنجی و تهیه نمودار آن جهت بهبود و بالا بردن کیفیت کار در راستای تکریم ارباب رجوع .

۲۲)     اخذ تعهد نامه از بازرس، طراح و مجریان لوله‌کشی گاز در زمینه صحت انجام وظایف و تعهدات و اعطای اجازه به سازمان استان در زمینه عدم ارجاع کار در صورت کشف تخلف تا زمان تعیین تکلیف در مراجع قضائی و انتظامی (مراجع صالحه).

چ ) شرکت گاز

۱) همکاری با اداره کل و سازمان استان در اجرای برنامه ریزی دوره های آموزشی و تدوین مقررات ایمنی و آموزشی در ارتباط با معیارها و استانداردهای فنی و ایمنی طراحی، اجرا و نظارت لوله کشی گاز ساختمان

۲)   همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه تهیه و تنظیم کتابچه راهنما حاوی مقررات، مشخصات مجریان لوله کشی گاز ساختمان و جزئیات قراردادهای تیپ لوله کشی گاز بین مجری و متقاضی با لحاظ نمودن حقوق و مسئولیتهای طرفین قرارداد

۳)   اعلام مناطقی که در آنجا امکان واگذاری اشتراک گاز وجود دارد

۴)   قطع گاز مشترکینی که رعایت اصول ایمنی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان را ننموده باشند ( درصورت اعلام سازمان استان و با اطلاع قبلی )

       تبصره: وصل مجدد گاز منوط به رفع معایب فنی و تأیید مجدد سازمان استان می باشد.

۵)   همکاری با سازمان استان جهت تهیه فهرست اقلام انواع مصالح استاندارد لوله کشی گاز ساختمان و سایر موارد مرتبط و اعلام کالاهای استاندارد جدید به سازمان استان جهت اضافه نمودن به فهرست مزبور

۶)   ارسال مقررات، استانداردها و توصیه های فنی و ایمنی جدید گاز رسانی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ به سازمانها، ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی که با گاز رسانی سر و کار دارند.

۷)   اعزام نماینده شرکت گاز جهت نظارت بر نصب کنتور و رگولاتور و محلقات مربوطه و همچنین وصل و تحویل جریان گاز به مشترک

۸)   عقد قرارداد با متقاضیان انشعاب گاز و تخصیص شماره قرارداد و اشتراک.

۹) راهنمایی مجریان متقاضی لوله‌کشی گاز مشترکان عمده به سازمان استان جهت تشکیل پرونده و تطبیق با شرایط این شیوه‌نامه و جلوگیری از فعالیت مجریان فاقد صلاحیت.

۱۰)                       اعلام فهرست شرکتهای عایقکاری گرم و پرتو نگاری مورد به اداره کل.

۱۱)                       اعلام فوری گزارش حوادث گاز به اداره کل و سازمان استان جهت اطلاع.

۱۲)                       برقراری جریان گاز با اعلام خاتمه لوله‌کشی گاز از سوی سازمان استان.

تبصره: در صورت مشاهده اشکال در کار، گزارش کتبی به سازمان استان جهت اطلاع ارسال خواهد شد.

۱۳)     تحویل کنتور و سایر تجهیزات انشعاب گاز به مجری پس از اعلام پایان کار لوله‌کشی گاز از سوی سازمان استان.

ماده ۳ ) طراحان و بازرسان حقوقی

شخصیت حقوقی تحت عنوان شرکت کنترل و بازرسی در رشته مکانیک ساختمان با صلاحیت کنترل و بازرسی لوله کشی گاز تا فشار ۶۰ پوند بر اینچ مربع بوده و بر اساس مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و دوره های آموزشی علمی و عملی نظارت بر لوله کشی گاز را در سازمان استان با موفقیت به پایان رسانده و صلاحیت امور مربوطه را از وزارت راه و شهرسازی اخذ نموده اند، وظایف زیر را طبق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان بر عهده خواهند داشت:

۱) دوره آموزشی مصوب را طبق سرفصل پیوست شماره (۲) شیوه‌نامه گذرانده و حدنصاب قبولی را کسب نموده باشد.

۲)   ارائه گواهینامه گذراندن دوره کارورزی طبق سرفصل پیوست شماره (۲).

۳) داشتن حداقل سه سال سابقه طراحی و بازرسی براجرای لوله‌کشی گاز ۴/۱(یک چهارم) پوند بر اینچ مربع .

۴) تعهد پذیرش دستور کار طبق ظرفیتی که سازمان استان به استناد مصوبه هیأت چهار نفره استانی در هر نقطه از استان تعیین می‌کند و ارائه تعهدنامه بازرسی لوله‌کشی گاز انجام یافته طبق فرم پیوست (۳).

۵)   نداشتن محکومیت انتظامی درجه سه و به بالا از شورای انتظامی نظام مهندسی.

تبصره: سازمان استان مکلف است دارندگان صلاحیت را که به دفعات مرتکب تقصیر یا محکومیت در زمینه ارائه خدمات خود شده‌اند جهت بازنگری در حدود صلاحیتشان به اداره کل معرفی کنند.

گروه بندی ساختمانها از نظر طراحی سیستم لوله کشی گاز

گروه بندی ساختمانهای مشروح در این شیوه نامه مطابق با فصل ( ۱۷-۲) مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان مطابق جدول شماره ۱ به شرح زیر می باشد.

جدول شماره ۱ : گروه بندی ساختمانها

گروه هـای ساختمانی و صنعتی

نوع پروژه

مقدار مصرف

الف

مسکونی کوچک و متوسط

تا ۶۵ مترمکعب در ساعت

G16,G10,G6,G4

G40,G25

ب

مسکونی بزرگ

۶۵ تا ۱۶۰ مترمکعب در ساعت

G100,G65

ج

ساختمانهای عمومی یا خاص

تا ۱۶۰ مترمکعب در ساعت

متناسب با حجم گاز مصرفی

د

تأسیسات صنعتی

فشار گاز تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع
تا      مترمکعب در ساعت

متناسب باحجم گاز مصرفی و فشار

خ ) صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش طراحی، محاسبه و بازرسی در هر رشته در پایه های مختلف به شرح جداول شماره ۲و۳ تعیین می شود :

جدول شماره ۲ : طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش طراحی و محاسبه لوله کشی گاز

رتبه شخص حقوقی در هر رشته

گروه ساختمان

۳

الف

۲

الف، ب

۱

الف، ب، ج، د

ارشد

الف، ب، ج، د و لوله کشی گاز صنایع تا فشار ۶۰ پوند بر اینچ مربع

جدول شماره  ۳ : طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقوقی در بازرسی و کنترل لوله کشی گاز

رتبه شخص حقوقی در هر رشته

گروه ساختمان

۳

الف، ب

۲

الف، ب، ج

۱ و ارشد

الف، ب، ج، د و لوله کشی گاز صنایع تا فشار ۶۰ پوند بر اینچ مربع

تبصره (۱) – در صورت عدم وجود مهندسین دارای پروانه اشتغال در پایه بالاتر به تعداد مورد نیاز به پیشنهاد سازمان استان و تصویب کمیته سه نفره می توان از مهندسان یک پایه پائین تر یا به ترتیب پایه بالا از کاردانهای فنی ساختمان رشته مکانیک و دارای پروانه اشتغال به کار استفاده نمود.

تبصره (۲) – میزان ظرفیت اشتغال به کار طراحان، بازرسان لوله کشی گاز ساختمان به پیشنهاد سازمان استان و تصویب کمیسیون هیأت سه نفره استان تعیین خواهد شد.

حداقل وظایف و تعهدات طراح :

۱-   تهیه نقشه‌های اجرائی لوله‌کشی گاز همراه با جزئیات لازم بر اساس ظرفیت و نقاط مصرف مندرج در قرارداد فروش گاز.

۲- برآورد مصرف، طراحی، محاسبه و تعیین مشخصات فنی و مصالح لوله‌کشی گاز بر اساس مبحث هفدهم (بخش متقاضیان عمده).

۳-   ارائه نقشه‌های تهیه شده به مجری و یا سازمان استان جهت بررسی و ثبت.

۴-   حداقل قطر و ارتفاع دودکش وسیلة گازسوز باید روی نقشه ذکر و در صورت وجود دودکش، انطباق آن با ذکر مشخصات، تأیید گردد.

۵- در طراحی سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان، برای مشخص نمودن  محل نصب هر وسیلة گازسوز باید تأمین هوای آن شامل تأمین هوا از داخل یا خارج ساختمان، حداقل سطح منفذ ورود هوا (در صورت لزوم تأمین هوا از خارج از ساختمان) پیش‌بینی گردد.

۶- مطابقت لوله‌کشی و نصب تجهیزات گازسوز با ضوابط ساختمان‌های عمومی برای ساختمان‌هایی که با کاربری مسکونی دارای تأییدیه لوله‌کشی گاز می‌باشند و بعداً کاربری آنها به‌ ساختمان‌های عمومی تغییر کند، در این‌صورت تأییدیه اولیه از درجه اعتبار ساقط است.

۷- طراح مجاز نیست وسایل گازسوز دودکش‌دار را در محلی قرار دهد که دودکش برای آنها پیش‌بینی نشده باشد.

۸- در صورتی‌که دودکش در خارج ساختمان به‌ صورت روی کار برای وسیلة گازسوز در نظر گرفته شده باشد باید مشخصات محل خروج دودکش از داخل به ‌بیرون ساختمان روی نقشه ذکر شود .

۹- طراحی یا نصب سیستم لوله‌کشی گاز، وسایل گازسوز و دودکش‌ها به‌گونه‌ای که در هنگام بروز وقایع غیرمترقبه و یا در زمان هجوم افراد برای فرار از محل، مصون از برخورد یا صدمه باشند.

۱۰-                      کاهش تعداد وسایل گازسوز در فضاهای داخلی به‌ حداقل.

۱۱-     پیش‌بینی تهویه کافی و انتقال کامل محصولات احتراق وسایل گازسوز به‌ بیرون از ساختمان.

۱۲-     تفکیک سیستم لوله‌کشی گاز به‌قسمت‌های متعدد به ‌طوری‌که در شرایط غیرعادی بتوان هر قسمت را جداگانه از مدار خارج نمود.

۱۳-     کنترل هماهنگی شبکه لوله کشی گاز با سایر تاًسیسات موجود در محوطه ساختمان.

تبصره : محاسبات و طراحی نقشه به عهده اشخاص حقوقی طراح می باشد مگر در مواردی که مجری صلاحیت محاسبات و طراحی نقشه در پروانه اشتغال به کار خود داشته باشد که در این موارد مجری نیز می تواند تهیه نقشه را نیز بعهده بگیرد و همچنین شرکتهای مجری می توانند تا ۵ طبقه روی پیلوت حداکثر تا ظرفیت کنتور G 65 نقشه مربوطه را تهیه و پس از کنترل و تائید بازرس اجرا نمایند.

حداقل وظایف و تعهدات ( بازرس ) :

۱- بررسی صلاحیت مجری، بررسی پروانه مهارت فنی عوامل و تجهیزات اجرایی مجری (تجهیزات جوشکاری، تست، عایقکاری و پرتونگاری و …). بدیهی است بازرس موظف است در صورت فاقد صلاحیت افراد شاغل در محل پروژه جهت اخراج و تعویض افراد مذکور و یا تعطیل کار به سازمان استان گزارش خواهد نمود.

۲- کنترل و تأیید نقشه‌ها و محاسبات سیستم لوله‌کشی گاز و تطبیق محل دودکش با نقشه اجرایی و اجرای صحیح و سالم بودن دودکش لیست مصالح از نظر مقادیر.

۳- کنترل و تأیید مشخصات فنی مصالح، تجهیزات مصرفی مورد نیاز سیستم لوله‌کشی گاز بر اساس مبحث هفدهم (بخش اول و بخش متقاضیان عمده).

۴-   کنترل و تأیید تست‌های انجام شده طبق مقررات مبحث هفدهم (بخش متقاضیان عمده).

تبصره:  برای تأیید پرتونگاریهای انجام شده، تست مقاومت نشتی و تست پوشش از مفسرین ذی صلاح و بررسی کننده‌های نتایج آزمونها بهره گرفته شود.

۵- بازرسی و کنترل بر صحت انجام کلیه مراحل اجرایی لوله‌کشی گاز تا زمان برقراری جریان گاز.

۶- گزارش تخلفات مجری درحین انجام کار و دستور توقف ادامه کار در صورت خودداری از رفع مشکل توسط مجری در هر مرحله.

۷- گزارش تخلفات انجام شده مجری و متقاضی در حین انجام و یا پس از اتمام کار به سازمان استان.

۸- بازرسی بر مراحل مختلف اجرای کار تا رفع اشکالات و انجام آزمایش‌های سیستم لوله‌کشی، تأیید ابعاد و موقعیت دودکش‌ها، تهویه وسایل گازسوز و عملیات تزریق گاز براساس این مقررات باید توسط بازرس صورت گیرد.

۹-      بازدید از مصالح مصرفی و تهیه و تائید چک لیست مصالح مصرفی ( بازرس مکلف است برای تعیین مسیر و راهنمایی اجرای لوله کشی گاز و بررسی و آزمایش لوله کشی گاز توسط مجری و تائید نهایی کار حداقل در سه مقطع از محل مورد تقاضا بازدید به عمل آورد )

۱۰-     در حین اجرای لوله‌کشی، بازرس هرچند بار که لازم بداند، باید از کار بازدید نموده و از صحت انجام آن اطمینان حاصل نماید.

۱۱-     هرگاه در ضمن اجرای لوله‌کشی، لازم باشد تغییری در نقشه‌های اجرایی صورت گیرد، باید نقشه‌های اصلاحی براساس مقررات، تهیه و به‌تأیید بازرس برسد.

۱۲-     در پایان کار، بازرس باید از کار اجراشده بازدید نموده ضمن صورت‌برداری از اشکالات، موارد را جهت برطرف نمودن آنها به‌ مجری ابلاغ نماید.

۱۳-     پس از رفع اشکالات، باید سیستم لوله‌کشی طبق مفاد بخش(۱۷- ۶) مقررات مورد آزمایش‌های لازم قرار گرفته و در صورت عدم وجود نشت، تأییدیة آزمایش به‌وسیلة بازرس صادر گردد.

۱۴-     در مورد لوله‌کشی توکار مطابق (۱۷- ۵- ۴) باید کلیه مراحل کنترل کار به ‌وسیلة بازرس تا زمان صدور تأییدیه قبل از پوشاندن لوله‌کشی انجام شود.

۱۵-     بازرس موظف است فقط در صورتی‌که مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهویه و دودکش وسایل گازسوز مطابق این مقررات در نقشه و در زمان لوله‌کشی رعایت شده باشد (علاوه بر مشخصات فنی و ایمنی لوله‌کشی که باید مطابق فصول مربوط به‌خود در این مقررات انجام شده باشند) نقشة اجرایی و لوله‌کشی اجراشده را تأیید نماید.

۱۶-     ارائه بیمه نامه مسؤلیت مهندس برای پوشش محکومیت های ناشی از قصور بازرس.

تبصره : مسئولیت بازرس (‌ناظر) سیستم لوله کشی ۵ سال می باشد مشروط بر اینکه در مدت مذکور هیچگونه تغییری در سیستم لوله کشی از جانب مالک انجام نگیرد.

۱۷-                      بازرس به صورت همزمان نمی تواند مجری ساختمان نیز باشد.

۱۸-                       بررسی و تائید طراحی نقشه های لوله کشی گاز که به وسیله شرکتهای مجری یا طراحان حقوقی در قالب مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان و این شیوه نامه تهیه شده است.

۱۹-                       نظارت بر کار کیفیت لوله کشی گاز و تائید نهایی کار

۲۰-                       نظارت بر نصب کنتور و رگولاتور و ملحقات مربوط به انشعاب گاز با هماهنگی از پیش تعیین شده با شرکت گاز به منظور اعزام نماینده جهت وصل و تحویل جریان گاز به متقاضی

۲۱-                       نظارت بر نصب وسایل گاز سوز در صورتی که متقاضی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از نصب کنتور و برقراری جریان گاز وسایل مزبور را تهیه و به بازرس جهت نظارت بر نصب آنها اعلام نماید.

۲۲-                       بررسی و تائید قطر و محل مناسب دودکشهای وسایل گازسوز

۲۳-                       نظارت بر تعداد کلیه وسایل گازسوز مورد نیاز و محل استقرار آنها طبق پلان مبلمان وسایل گازسوز ( اعم از موتورخانه – بخاری – آبگرمکن – سونا- شومینه- پکیج و . . . ) که در نقشه های طراحی لوله کشی ساختمان مشخص و مصارف آنها دقیقاً برآورد شده و بر همین اساس دودکشها و ضخامت دیوارهای محل قرار گرفتن آنها که متناسب با قطر دودکش پیش بینی گردیده است.

تبصره ۱- در صورتی که مهندسین مکانیک به تعداد کافی موجود نباشند، می توان به پیشنهاد سازمان استان و با تائید کمیته سه نفره از کاردانهای رشته مکانیک و یا از مهندسین شاغل در رشته های مرتبط دارای پروانه اشتغال، پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم و اخذ صلاحیت به عنوان بازرس لوله کشی گاز استفاده نمود.

تبصره ۲ – در لوله کشی های تا ظرفیت G 64 با تشخیص هیأت سه نفر بجای بازرسان حقوقی، ناظران حقیقی کماکان
می توانند فعالیت خود را ادامه دهند.

ماده ۵ – مجریان لوله کشی گاز :

در این شیوه نامه مجریان لوله کشی گاز، کلیه اشخاص حقیقی ( شرکتهای مجری ) و اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرای لوله کشی گاز ساختمان از وزارت راه و شهرسازی می باشند که متناسب با درجه پروانه اشتغال به کار دارای صلاحیت انجام محاسبات، طراحی و اجرای لوله کشی گاز ساختمان و لوله کشی گاز تأسیسات صنعتی و انجام آزمایشات و نهایتاً راه اندازی و نصب تجهیزات گاز رسانی مربوط بعهده داشته و وظایف مشروح زیر است.

الف ) مجریان حقیقی ( شرکتهای مجری ) :

حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شرکتهای مجری لوله کشی گاز در ساختمانهای گروه الف خواهد بود:

مدت اعتبار گواهی نامه این نوع اشخاص سه سال می باشد که تمدید آنها پس از ارزیابی سوابق و عملکرد آنان و نداشتن محکومیت انتظامی یا حرفه ای گذراندن دوره های آموزشی که از طرف وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد انجام خواهد پذیرفت.

تبصره : این نوع شرکتها می توانند طراحی نقشه های گروه ساختمانی الف ( مسکونی کوچک و متوسط حداکثر ۵ طبقه روی پیلوت و تا ظرفیت کنتور G 65 ) را خود انجام دهند.

مدارک مورد نیاز جهت صدور «‌ گواهی نامه صلاحیت اجرای لوله کشی گاز »

–       درخواست کتبی صدور پروانه اشتغال به کار « اجرای لوله کشی گاز ساختمان »

–  اصل و کپی شناسنامه شرکت که طبق اساسنامه مصوب، لوله کشی گاز جزء فعالیتهای اصلی شرکت باشد.

–       اصل و تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن

–       اصل و کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت و پروانه اشتغال مدیر عامل در صورت وجود

–       اصل و تصویر جواز کسب معتبر سندیکای تأسیسات مکانیکی استان

–       اصل و تصویر شناسنامه مدیر عامل و شرکت همراه با یک قطعه عکس

–       تکمیل تعهدنامه مطابق با پیوست کاربرگ شماره (۲)

–  ارائه گواهینامه های دوره های آموزشی که توسط وزارت راه و شهرسازی ضروری دانسته است.

–       ارائه هر گونه سوابق کاری مرتبط

مجریان حقوقی:

ارائه خدمات اجرایی لوله کشی گاز تا ۶۰ پوندی در ساختمانهای مسکونی، تجاری، صنعتی و عمومی توسط اشخاص حقوقی موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آئین نامه اجرایی، ‌منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت راه و شهرسازی بر اساس شرایط زیر
می باشد:

الف – شرایط احراز صلاحیت

۱- شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تأسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی نیز اقدام به تأسیس واحد سازمانی فنی خاص برای اجرای ساختمان نموده و تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده باشد.

۲- موضوع شرکت، انجام خدمات تأسیسات مکانیکی باشد.

۳- شخص حقوقی عضو سازمان استان باشد.

۴- حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت یا واحد فنی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باید دارای پروانه اشتغال تأسیسات مکانیکی بوده و در شرکت بطور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند و در خصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال مشابه و بطور تمام وقت در دفتر واحد فنی اشتغال به کار داشته باشند.

حدود صلاحیت مجری حقوقی :

حدود صلاحیت مجری حقوقی بر اساس سابقه کار حرفه ای و توان فنی و اجرایی اعضای هیئت مدیره و شاغلان و با توجه به پایه پروانه اشتغال آنان به چهار پایه سه، دو، یک درجه بندی شده و نحوه اعطای صلاحیت آنان بر اساس جدول شماره ۴ تعیین می شود.

جدول شماره  ۴ : تعیین حدود صلاحیت مجریان حقوقی لوله کشی گاز در پایه های سه، دو و یک

ردیف

پایه پروانه اشتغال

پایه ۳

پایه ۲

پایه ۱

شخص حقوقی

الزامات

۱

حداقل تعداد دارندگان پروانه اشتغال در هیأت مدیره ( نفر )

۲

۲

حداقل پایه دارندگان پروانه اشتغال در هیأت مدیره با ذکر مهندسی یا کاردانی

کاردان

کاردان

مهندس

کاردان

مهندس

مهندس

۲ یا ۱

۳ یا ۲

۱ یا ارشد

۳

حداکثر تعداد طبقات مجاز ساختمانها

۷

۱۰

همه طبقات

۴

واحدهای صنعتی

 پوند بر اینچ مربع

تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع

*ملاک تعیین تعداد طبقات مجاز برای دارندگان پروانه اشتغال به کار حقوقی، پایه پروانه اشتغال یکی از اعضای هیأت مدیره رشته مکانیک می باشد. به این ترتیب که دارنده پایه یک همه طبقات، دارنده پایه دو تا ۱۰ طبقه روی شالوده و دارنده پایه سه تا ۶ طبقه روی شالوده می تواند نسبت به اجرای ساختمان اقدام نماید.

شرایط عمومی احراز صلاحیت اشخاص حقوقی :

۱) کلیه عملیات اجرایی لوله‌کشی گاز بالای ۵ طبقه روی پیلوت و بالاتر ظرفیت کنتور G 65 باید توسط شخص حقوقی واجد شرایط بر اساس مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه وشهرسازی انجام گردد.

۲) ارائه حداقل ۳ سال سابقه کار در زمینه اجرای عملیات گازرسانی فشار قوی و ۱۰سال برای فشار ضعیف برای این شرکتها الزامی است.

۳) کلیه اشخاص حقوقی مجری که دارای گواهی صلاحیت اجرا از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و یا شرکت گاز را دارند، می توانند حداکثر تا آخر سال جاری با دریافت مجوز موقت از وزارت راه و شهرسازی در این بخش فعالیت نمایند و در این مدت موظف خواهند بود بر اساس شرایطی که این شیوه نامه تعیین نموده نسبت به دریافت پروانه اشتغال مجری از طریق وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

بدیهی است پس از اتمام مدت مقرر تا زمانیکه پروانه حقوقی از وزارت راه و شهرسازی دریافت ننموده باشند، امکان فعالیت برای آنان مقدور نخواهد بود.

۴)   نداشتن محکومیت انتظامی.

۵)   ارائه مدارک قبولی گذراندن دوره های آموزشی مربوطه از سازمان استان و کلیه عوامل اجرایی مجری باید دارای پروانه مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای کشور باشند.

۶)   جوشکاران مجری باید دارای پروانه صلاحیت درخصوص عملیات جوشکاری فشار قوی از مراجع ذی صلاح (شرکت گاز و یا سازمان فنی و حرفه ای کشور) باشند.

۷) مجری می‌تواند در محدوده استان محل دریافت پروانه فعالیت نماید و در صورت درخواست فعالیت در استان دیگر به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون با اطلاع سازمان استان هر دو استان بلامانع است.

۸) در کلیه موارد فوق مدیر عامل شرکت باید دوره آموزشی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان را گذرانیده و صلاحیت مربوطه را احراز نموده باشد.

۹) منظور از « سابقه کار مفید » ارائه مدارک مثبته در خصوص انجام طراحی یا نظارت یا اجرای لوله کشی گاز ساختمان است که به وسیله دو نفر مهندس تأسیسات مکانیکی دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک و صلاحیت بازرسی و نظارت لوله کشی گاز از وزارت راه و شهرسازی و حداقل دو سال سابقه کار مفید در این زمینه تائید شده باشد.

۱۰)     کلیه عوامل اجرایی شرکتهای مجری لوله کشی گاز ساختمان ( جوشکار، لوله کش و نصاب وسایل گاز سوز ) باید دارای کارت مهارت فنی باشند و مجری حق به کارگیری عوامل اجرایی بدون پروانه مهارت فنی را ندارد.

تبصره ۱ : در صورت کمبود مجری در هر پایه، به پیشنهاد سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره با ریاست مدیر کل مسکن و شهرسازی استان و رئیس سازمان استان و رئیس شرکت گاز استان از مجریان یک درجه پایین تر می توان استفاده نمود.

تبصره ۲ : مدرک تحصیلی و پایه پروانه اشتغال به کار مدیر عامل در هر درجه در صورتیکه جزء اعضای هیأت مدیره نباشد باید هم تراز آنها باشد.

حداقل وظایف و تعهدات (‌مجری ) :

–  مجری تعهد می نماید ضمن رعایت کامل مفاد مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان، نسبت به تهیه نقشه ها چون ساخت کامپیوتری (پلان و ایزومتریک) و همچنین تهیه مصالح استاندارد و اجرای سیستم لوله کشی گاز داخلی ساختمان مورد قرارداد و همچنین نصب کنتور و ملحقات انشعاب گاز ( زیر نظر بازرس منتخب دفتر گاز سازمان ) اقدام نماید.

–  مجری تعهد می نماید دستورات بازرس را تا پایان کار اجرا و تائیدیه سیستم لوله کشی را از ایشان دریافت و ارائه نماید.

–  مجری تعهد می نماید استاندارد و بازبودن دودکش ها را کنترل نموده و فضاهایی را که دارای دودکش مناسب نیستند از شبکه لوله کشی گاز حذف نماید. در غیر اینصورت هر گونه خطری از این بابت متوجه مجری است و راهنمایی های بازرس رافع مسئولیت مجری نمی باشد.

–  مجری موظف می باشد ایمن ترین و کوتاهترین مسیر ممکن را برای لوله کشی گاز ملک مورد نظر، طی یک پیش نقشه به رؤیت مالک برساند.

–  مجری موظف می باشد پس از پایان کار سیستم لوله کشی گاز را بر اساس نوع و ظرفیت شبکه با نظر بازرس تحت فشار قرار داده و جهت بازرسی به اطلاع ایشان برساند.

–  مجری متعهد می باشد در خاتمه کار به تعداد واحدهای ساختمان راهنمای ایمنی (پیوست یک مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان) را تحویل متقاضی نموه و در رابطه با خطرات گاز و شیوه بهره برداری صحیح از سیستم لوله کشی گاز ساختمان ایشان را کاملاً راهنمایی نماید.

–  مجری تعهد می باشد پس از تائید سیستم لوله کشی گاز توسط مهندس ناظر دو نسخه نقشه چون ساخت کامپیوتری (پلان و ایزومتریک) و دو نسخه پایان کار لوله کشی گاز (طبق کاربرگ شماره ۸ ) را جهت ارائه به دفتر گاز سازمان و مالک، تحویل متقاضی بدهد.

–       مجری متعهد می باشد هیچگونه وجه اضافی تحت عناوین تهیه نقشه، بازرسی های نوبت دوم و یا بیشتر، ساخت محل کنتور، نصب کنتور و رگولاتور، اتصالات، حمل، اتلاف مصالح، بست، درپوش، نقاشی لوله ها، سختی کار و غیره …………………….. از متقاضی دریافت ننماید و در صورتیکه در نوبت اول کار ایشان تائید نگردد، هزینه های مربوط به بازرسی های بعدی را شخصاً به سازمان پرداخت نماید.

–  در صورتیکه در خاتمه کار به خاطر کم شدن متراژ لوله و اتصالات مصرفی، مبلغ پیمان کاهش یابد، مجری متعهد می باشد اضافه دریافتی را به مالک عودت داده و نسبت به نصب کنتور و رگولاتور در صورت لازم اقدام و موضوع را به اداره گاز ناحیه جهت برقراری انشعاب گاز اعلام نماید.

گردش کار مجری :

۱)   انعقاد قرارداد با متقاضی ( طبق کاربرگ شماره ۳ )

۲)   مراجعه به دفتر گاز سازمان استان برای اخذ مشخصات بازرس که بر کار نظارت می نماید و اعلام زمان شروع عملیات لوله کشی به ایشان و هماهنگی جهت بازدید از کار

۳)   اعلام شروع عملیات لوله کشی گاز (‌ طبق کاربرگ شماره ۴ )

۴)   پیش بینی مسیر عبور ایمن و استاندارد لوله کشی گاز همانند سایر تأسیسات ( مانند برق، فاضلاب و . . . ) در طراحی ساختمان

۵)   طراحی و اجرای لوله کشی گاز برای کلیه متقاضیان اعم از جزء و عمده با تقاضای اشتراک فشار ضعیف (Psi  ۴/۱) یا G 65 طبق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان و تهیه مصالح با کیفیت مرغوب و استاندارد ( در صورتیکه تهیه مصالح به عهده مجری باشد ) و چنانچه تهیه مصالح با متقاضی باشد تعیین کیفیت مصالح مصرفی کماکان به عهده مجری است.

۶)   اخذ تأییدیه مصالح و وسایل مورد نیاز اجرای سیستم لوله‌کشی گاز بر طبق مشخصات فنی مبحث هفدهم (بخش متقاضیان عمده) از بازرس.

۷)   الزام به بکارگیری عوامل اجرایی دارای پروانه مهارت فنی در اجرای کار.

۸)   معرفی مسئول پروژه دارای صلاحیت به بازرس و سازمان استان .

۹)   ارائه مستندات کلیه آزمونهای مندرج درمبحث هفدهم (بخش متقاضیان عمده) به بازرس و اخذ تأییدیه.

۱۰)                       آزمایش نهایی لوله‌کشی گاز با فشار متناسب طبق استاندارد شرکت ملّی گاز ایران با هماهنگی قبلی بازرس.

۱۱)                       تهیه و ارائه نقشه چون اجرا (As Built) پس از اتمام کار و اخذ تأییدیه از بازرس و سازمان استان جهت برقراری جریان گاز به اداره گاز ناحیه مربوط.

۱۲)                       ارائه آموزشهای لازم جهت بهره برداری به متقاضیان عمده.

۱۳)                       ارائه بیمه‌نامه تضمین ایمنی سیستم لوله‌کشی از شرکتهای بیمه معتبر به نفع بهره برداران خسارت دیده (حداکثر ۵ سال بعد از تحویل پروژه)

۱۴)                       مجری به صورت همزمان نمی تواند بازرس ساختمان نیز باشد.

۱۵)                       نصب کنتور و رگولاتور و سایر تجهیزات پس از اعلام پایان لوله کشی و تائید آن از سوی سازمان استان و اعلام به شرکت گاز و طی مراحل اشتراک پذیری توسط مجری تحت پوشش شرکت گاز انجام پذیرد.

۱۶)                       آزمایش لوله کشی گاز با فشار تعیین شده اعم از لوله کشی psi 4/1

۱۷)                       بررسی نوع، محل و اندازه دودکشهای وسایل گازسوز و امتناع از لوله کشی گاز برای وسایل گازسوز فاقد دودکش مناسب
( دودکشها باید مطابق مشخصات ذکر شده در مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان باشد )

۱۸)                       تحویل یک نسخه از راهنمای ایمنی ( پیوست یک مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ) به متقاضی، پس از اتمام لوله کشی گاز ساختمان

۱۹)                       مجری تعداد کلیه وسایل گازسوز مورد نیاز و محل استقرار آنها را طبق پلان مبلمان وسایل گازسوز ( اعم از موتورخانه- بخاری- آبگرمکن- سونا- شومینه- پکیج و . . . ) در نقشه های طراحی ساختمان مشخص و مصارف آنها را دقیقاً برآورد نموده و بر همین اساس دودکشها و ضخامت دیوارهای محل قرار گرفتن آنها متناسب با قطر دودکش پیش بینی گردد.

تبصره (۱): مجری حق هیچگونه دخالت یا دستکاری یا جابجایی تأسیسات انحصاری شرکت ملی گاز اعم از عملکرد انشعاب گاز
( علمک ) کنتور و رگولاتور را بدون هماهنگی با شرکت گاز و همچنین حق واگذاری کار به عوامل غیر را ندارند.

تبصره (۲): بعد از اتمام لوله کشی گاز ساختمان و تهیه نقشه های چون ساخت و تائید بازرس و اعلام پایان کار به دفتر گاز سازمان استان و نهایتاً اعلام به شرکت گاز، مجری حق هیچگونه تغییر یا توسعه گاز را بدون هماهنگی با ساختمان استان ندارد.

ماده ۵- وظایف مشترکان عمده:

در این شیوه نامه متقاضی، مالک یا نماینده مالک یا مالکین می باشد که دارای حق درخواست اشتراک انشعاب گاز، پرداخت هزینه اشتراک، هزینه لوله کشی گاز و بازرس بر اجرای آن و سایر پرداختها و امضاء ها و وظایف زیر است.

۱)   انتخاب طراح و مجری لوله کشی گاز دارای پروانه اشتغال به کار از آخرین لیست اعلام شده وزارت راه و شهرسازی به سازمانهای استانی

۲)   برای تهیه نقشه استفاده از طراح واجد صلاحیت الزامی است. این طراح که به انتخاب مالک تعیین می شود می‌تواند مجری کار نیز باشد مشروط به آنکه علاوه بر داشتن پروانه اشتغال صلاحیت اجرا، صلاحیت طراحی نیز داشته باشد.

۳)   انعقاد قرارداد با مجری لوله کشی گاز و پرداخت هزینه مربوطه طبق کاربرگ شماره ( ۳)

۴)   انعقاد قرارداد بازرسی و کنترل بر لوله کشی گاز با سازمان استان طبق کاربرگ شماره (۵) بوده و پرداخت هزینه بازرسی طبق کاربرگ شماره (۱) بعهده مشترکان عمده می باشد.

۵)   تهیه و تحویل مصالح گازرسانی با کیفیت استاندارد و مرغوب طبق نظر بازرس پروژه و راهنمایی مجری در صورتیکه با مجری قرارداد بدون تهیه مصالح منعقد نموده باشد.

۶)   پرداخت حق اشتراک و بهای کنتور و رگولاتور و سایر ملحقات انشعاب گاز

۷)   رعایت راهنمای ایمنی استفاده از وسایل گاز طبق پیوست شماره یک مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان یا سایر مقرراتی که بعداً در این خصوص اعلام گردد و تکثیر و تحویل آن به بهره برداران

۸) مشترک باید کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های ایمنی استفاده از گاز طبیعی را (با توجه به ‌مسؤولیت‌های مندرج در ۱۷ ـ ۱ـ ۶) رعایت نماید. این ضوابط در (پیوست یک ـ راهنمای ایمنی) آورده شده است.

۹) پرداخت حق اشتراک ، بهای کنتور ، رگولاتور ، پست اختصاصی و سایر ملحقات انشعاب گاز.

۱۰)     رعایت راهنمای ایمنی استفاده از وسایل گاز سوز بخش متقاضیان عمده (پیوست مبحث هفدهم).

۱۱)     در ساختمانهای عمده، نماینده مالکین موظف می باشد به تعداد واحدها، راهنمای ایمنی را تکثیر و تحویل مالکین واحدها بدهند.

۱۲)     تهیه و تحویل مصالح گازرسانی استاندارد و مرغوب به مجری (در صورتیکه با مجری قرارداد بدون تهیه مصالح منعقد نموده باشد).

ماده ۶ – دوره های آموزشی

کلیه مهندسان طراح، مجری و بازرس لوله کشی گاز موظف به گذراندن دوره های آموزشی مطابق سرفصل های اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی و همچنین پیوست (۲) این شیوه نامه می باشند که پس از موفقیت در آزمون گواهی نامه مربوطه را دریافت خواهند نمود.

ماده ۷ – وظایف و تعهدات هیأت ۳ نفره استان:

۱)   اجرائی نمودن مصوبات ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در استان.

۲) بحث و بررسی در خصوص حل مسائل پیش آمده در استان و ارائه راهکار اجرائی به ذینفع.

۳) تشکیل جلسه و رسیدگی اولیه به هرگونه مشکلات مطروحه و شکوائیه‌های احتمالی از سوی متقاضی، مجری، مهندس ناظر، شرکت‌ گاز و سایر دستگاههای ذیربط.

۴)   تعیین و تصویب حق‌الزحمه بازرس برای بازرسان به‌ هیأت ۴ نفره استانی

۵)   تعیین و تصویب ظرفیت کاری اشخاص طراح و بازرس و مجری.

ماده ۸- تعرفه خدمات مهندسی طراحی، بازرسی و اجرا

تعرفه حق الزحمه طراحان و بازرسان هر سال بر اساس شرایط و نوع کار و منطقه با پیشنهاد سازمان استان و تائید هیأت سه نفره بررسی، تصویب و ابلاغ و لازم الاجرا خواهد بود.

جـدول شماره ۵ : سابقه کار و مدارک تحصیلی شرکتهای مجری لوله کشی گاز برای صدور پروانه اشتغال به کار موقت

حداقل سابقه کار مفید

حداقل تحصیلات مدیرعامل

۱۰ سال

کمتر از دیپلم متوسطه

۵ سال

دیپلم متوسطه و بالاتر

ماده ۹ )  نکات قابل توجه در دوره بهره‌برداری

۱) مشترک باید کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های ایمنی استفاده از گاز طبیعی را با توجه به مسئولیتهای مندرج در
(۱۷-۱-۶) رعایت نماید. این ضوابط در(پیوست یک ـ راهنمای ایمنی) آورده شده است.

۲) رعایت راهنمای ایمنی استفاده از وسایل گاز سوز بخش متقاضیان عمده (پیوست مبحث هفدهم).

۳) هرگونه تغییر در ساختمان محل نصب موتورخانه که منجر به ‌کم شدن فضا و یا مسدود و یا کم شدن مسیرهای پیش‌بینی شده برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق شود، مجاز نیست.

۴) هرگونه تغییر در وسایل و لوازم گازسوز، اعم از اجاق گاز و یا سیستم حرارت مرکزی، که موجب افزایش مصرف گاز بیشتر از پیش‌بینی اولیه شود، مجاز نیست.

۵) هر نوع کنده‌کاری در مسیرهای عبور لولة گاز در داخل و یا خارج از ساختمان باید با آگاهی از مسیرهای عبور لولة گاز به ‌نحوی انجام شود که به ‌لوله و پوشش محافظ روی لوله هیچ‌گونه آسیبی وارد نشود.

۶) در صورت صدمه دیدن لولة گاز و یا پوشش روی آن در هنگام کنده‌کاری، هرگونه تعمیرات باید با اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه انجام شود.

۷) کنتور و تنظیم‌کنندة فشار گاز که توسط شرکت گاز ناحیه نصب شده است، به‌ هیچ ‌وجه نباید دستکاری شود. در صورت مشاهده هرگونه اشکال در آنها مراتب باید جهت تعمیر و یا سرویس  به ‌شرکت گاز ناحیه اطلاع داده شود.

۸) شیر اصلی گاز (بعد از کنتور) به‌ هیچ‌ وجه نباید بدون اطلاع و هماهنگی کلیه مصرف‌کنندگان گاز ساختمان بسته شود. وصل مجدد گاز باید با حضور و اطلاع کلیه مصرف‌کنندگان و پس از حصول اطمینان کامل از بسته بودن شیر گاز کلیه نقاط مصرف، انجام شود. برای جلوگیری از بسته شدن اتفاقی این شیر نصب تابلوی هشدار دهنده لازم است.

۹) هرگونه دستکاری در لوازم گازسوز، به‌ ویژه تغییر در تنظیم مشعل موتورخانه و یا حس‌کنندة فشار گاز و هوای مشعل، باید توسط افراد و یا شرکت‌های مجاز انجام شود.

۱۰)   قطع کردن و از مدار خارج نمودن لوازم کنترل و محافظ شعله در سیستم‌های حرارت مرکزی مجاز نیست.

۱۱)           از لوله‌کشی گاز نباید به ‌منظور اتصال زمین استفاده شود.

ارسال نظر 0 نظر


نظرات

کامپیوتر

  • نویسنده : قدرت دستفال
  • تاریخ ارسال : 1394-11-26
  • بازدید : 1285

قیمت و ثبت نام

×