اصول مدیریت و سرپرستی کارگاههای ساختمانی

اصول مدیریت و سرپرستی کارگاههای  ساختمانی

– تعريف پروژه و چگونگي شكل گيري آنindex
– انواع روشهاي اجرا از نظر عوامل درگير در اجرا
– بررسي فعاليت هاي مديريت طرح، مشاور و پيمانكار
– بررسي عوامل درگير در يك كارگاه ساختماني و روابط بين آنها
– نظام ارتباطي عوامل كارگاه
– انواع پيمان ها
– برنامه ريزي و كنترل پروژه
– معرفي ابزارهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه
– كار با گانت چارت و روش مسير بحراني .

ارسال نظر 0 نظر


نظرات

کامپیوتر

  • نویسنده : قدرت دستفال
  • تاریخ ارسال : 1394-11-26
  • بازدید : 104

قیمت و ثبت نام

×