Category Archives: کشاورزی

سرويس و نگهداري تراكتور

86231015
هر ماشین نیاز به سرویس و نگهداری دارد. سرویس و نگهداری کمک زیادی به کاهش هزین ههای کاربرد و تعمیر ماشین خواهد کرد و موجب افزایش طول عمرمفید ماشین م یشود. به عنوان مثال اگر هواکش موتور به موقع تمیز و یا تعویض نشود افزون بر کم شدن توان موتور و افزایش مصرف سوخت سبب خرابی برخی از قطعات خواهد شدکه نیاز به تعمیرخواهد داشت. در کشاورزی افزون بر هزینه های تعمیر، تعمیر ماشین .

زنبور داری

زنبور
مواردی که لازم است یک زنبوردار بداند : ۱٫ بزرگ ترین معضل یک زنبوردار فروش محصول تولید شده می‌باشد، چون با وجود عسل های تقلبی و حضور زنبور دارن با تجربه رقابت سخت بوده پس باید در کمترین زمان خود را به عرصه ی رقابت برسانید و برای فروش محصولان تولید شده از زنبورستانهایتان بازار فروش را در نظر بگیرید. ۲٫ سعی کنید برای شروع از کمترین تعداد زنبور استفاده کنید، به طور مثال .