Category Archives: برق

دوره مقدماتیPLC

images (20)
دوره مقدماتیPLC     وره آموزشی PLC واحـد آمـوزش شرکت پارس اتومـاسـیون با داشتن چندین سال سـابقه فعالیت در حـوزه اتومـاسیون صنـعتی، کنتـرل، ابـزار دقیـق، سـی ان سـی، رباتیـک، پـروژه های مانـیـتورینـگ، اسـکادا و برنامه نویسـی میـکـرو کنتـرلر ها، آمـاده برگـزاری دوره های آمـوزشـی در حوزه های مختلف می باشد.​ سرفصل های دوره آموزشی PLC مقدماتی : اصول اولیه PLCهاانواع ورودی ها و خروجی ها در PLC معرفی انواع سنسور های صنعتیمعرفی سخت افزار .

دوره پیشرفته PLC

download (3)
دوره پیشرفتهPLC   معرفی عملکرد و نحوه کار PLC معرفی انواع PLC و و انواع ماجول ها معرفی رجیستر ها، حافظه ها و ساختمان داخلی PLC های دلتانحوه ذخیره سازی اعداد در PLC ها معرفی انواع سیستم های ادرس دهی در PLC ها معرفی شبکه مدباس و استاندارد های شبکه های اتوماسیون صنعتی معرفی شبکه مدباس و مفهمو MASTER-SLAVE در شبکه معرفی مدل های مختلف برای شبکه های صنعتی مقایسه سخت افزاری و نرم .

دوره آموزشی اتوماسیون و ابزار دقیق

download (4)
دوره آموزشی اتوماسیون و ابزار دقیق   ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهند و شامل ابزاری نظیر : انواع کنترلر ، نشاندهنده ، ترانسمیتر، رکوردر و… میباشند که این ابزار وظیفه اندازه گیری ، انتقال ، نمایش ، ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی نظیر دما ، فشار، فلو ، سطح مایعات و … را در پروسه های صنعتی به شکلی دقیق بر دوش دارند. همان .

دوره کنترل و ابزار دقیق

download (5)
  دوره کنترل و ابزار دقیق   کلمه I&C به مهندسین کنترل و ابزاردقیق اطلاق می شود (instrumentation & control) که این رسته از مهندسین نقش بسزایی در تمامی صنایع جهت راه اندازی و بهینه سازی سیستم ها را بر عهده دارند. چه در صنایع پروسسی مانند: oil&gas , power plant , mining و… یا در صنایعfactory automation مانند خودرو سازی یا بسته بندی و…. و یا صنایع ترکیبی مانند دارویی ویا غذایی و….مهندسین .

HSEسیم بان

images (33)
تاکنون تعاریف بسیاری برای واژه ایمنی به کار رفته شده، برخی از این تعاریف به شرح زیر است: وضعیتی است که در آن ریسک‌های ارزیابی شده، مورد قبول واقع می‌شوند. عبارت است از میزان یا درجه دور بودن از خطر . رهایی از ریسک غیرقابل قبول یک خطر. در استاندارد ISO8402:1992 واژه ایمنی به صورت زیر تعریف شده است: حالتی که در آن احتمال خطر، آسیب (به اشخاص) یا خسارت مادی، به میزان قابل .

HSEبرق

images (33)
تاکنون تعاریف بسیاری برای واژه ایمنی به کار رفته شده، برخی از این تعاریف به شرح زیر است: وضعیتی است که در آن ریسک‌های ارزیابی شده، مورد قبول واقع می‌شوند. عبارت است از میزان یا درجه دور بودن از خطر . رهایی از ریسک غیرقابل قبول یک خطر. در استاندارد ISO8402:1992 واژه ایمنی به صورت زیر تعریف شده است: حالتی که در آن احتمال خطر، آسیب (به اشخاص) یا خسارت مادی، به میزان قابل .