نمایندگی ها :

مجتمع آموزشی تارا نمایندگی شهر سوق

 

نمایندگان :

اهواز :   ایوب باوی پور                 ۰۹۱۶۹۱۷۷۳۴۳ -۰۹۳۶۲۴۷۵۵۳۶

بهبهان:      علی رضا طبیب زاده     ۰۹۱۶۷۵۵۶۶۷۶  -۰۹۳۶۶۷۱۷۸۸۲

لنده:     وحید محمدی زاده مونه     ۰۹۳۵۸۲۸۸۹۸۴ – ۰۹۱۲۰۲۷۱۹۷۸

شیراز:   حمید دستفال                  ۰۹۳۶۹۴۶۱۳۳۴  -۰۹۱۷۰۹۰۳۳۲۵

شوش دانیال (ع) ابراهیم بهرامی        ۰۹۱۶۹۴۳۳۴۴۲-۰۶۱۴۳۸۳۱۴۹۵

در صورتی که تمایل به همکاری با این مجتمع آموزشی را به عنوان نماینده دارید می توانید رزومه کاری را برای ما ارسال کنید تا در صورت لزوم با شما تماس حاصل نماییم

TARA.TCES@GMAIL.COM