شرکت خدمات آموزشی تارا نمایندگی شهر سوقhttp://www.aftabir.com/articles/social/psychopathology/images/134cf574a12dd4c5eefeb2fcf15c8a53.jpg

مجری برگزاری دوره های آموزشی:

  مهارت هفت گانه ICDLکامپیوتر ، فناوری اطلاعات،تکنسین کامپیوتر، کلاسهای کنکور،زبان خارجه، ایمنی بهداشتHSE

نماینده شرکت در نمایندگی سوق:

احسان مسکینی

کارشناس ارشد برق از دانشگاه شیراز

آدرس نمایندگی:

سوق خیابان شهدا شاهد۲۹

شماره تماس: 

  ۰۷۴۳۲۲۸۳۰۸۷

شماره مدیر

  ۰۹۱۷۸۴۲۵۰۲۲