مجتمع آموزشی تارا | حقوق ودست مزد با نرم افزار - مجتمع آموزشی تارا
امروز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ و ساعت ۱۹:۰۴ دقیقه می باشد.
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ | ساعت انتشار : ۱۵:۲۱ | کد خبر : 3952


 •   حسابداری


  حقوق ودست مزد با نرم افزار

  محاسبه حقوق ودست مزد کارکنان  در شرکت ها و سازمان ها یکی از مهمترین  فعالیت هایی  است که به دقت  محاسبات نیازمند  بوده و به  طور  مستمر  مدیران را درگیر خود کرده است. برای از بین بردن خطای محاسباتی و راحت کردن کار مسئولین به ارائه حقوق ودست مزد پرداختیم. با استفاده از حقوق ودست مزد  […]
  محاسبه حقوق ودست مزد کارکنان  در شرکت ها و سازمان ها یکی از مهمترین  فعالیت هایی  است که به دقت  محاسبات نیازمند  بوده و به  طور  مستمر  مدیران را درگیر خود کرده است. برای از بین بردن خطای محاسباتی و راحت کردن کار مسئولین به ارائه حقوق ودست مزد پرداختیم. با استفاده از حقوق ودست مزد  میزان علاوه بر برآورده کردن نیاز های آن سازمان، بانک اطلاعاتی جامعی از مش

  خصات و سوابق هر یک از کارکنان را تشکیل می دهد.

  نرم افزار حقوق و دستمزد

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان

   

   

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان طبقه بندی کارکنان به تفکیک محل و واحدهای خدمت.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان انتقال اطلاعات کارکرد ماهانه کارکنان از دستگاههای حضور و غیاب اتوماتیک و دستی.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان محاسبه و ارائۀ لیست های حقوق ماهانه.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان گزارش فیش های حقوق ماهانه کارکنان با احتساب مانده بدهی ها و مرخصی ها و…

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان گزارشات لیست های ماهانه حقوق ، بیمه ، مالیات.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان تهیه دیسکت اتوماتیک ماهانه جهت ارائه به سازمان تأمین اجتماعی.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان تهیه دیسکت یا سی.دی جهت ارائه به بانک بابت واریز حقوق کارکنان به حساب های بانکی.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان معرفی ویژگی های مختلف (شماره شناسنامه، تصویر، جنسیت، مدارک تحصیلی، تابعیت و …)

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان معرفی احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات و تهیه    گزارشات بنا به آخرین احکام با حفظ سوابق.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان معرفی جدول مالیات حقوق و امکان تغییر آن توسط کاربر.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان امکان اختصاص عوامل حقوقی شامل مزایا ، کسورات و…

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان معرفی خواندن کارت ساعت از فایل های Textو Excel

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان امکان معرفی عوامل خاص نظیر مرخصی،عیدی و …

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان معرفی محل های مختلف خدمت و امکان تفکیک گزارشات بر اساس محل خدمت.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان معرفی واحد های مختلف سازمان و امکان تفکیک گزارشات بر اساس واحد های مختلف.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان معرفی انواع استخدام و تفکیک در گزارشات بر اساس نوع استخدامی.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان تخصیص مقطع مزایا و کسورات غیر مستمر نظیر مساعده و پاداش ماهانه و …

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان تخصیص وام به پرسنل و کسر اقساط بطور اتوماتیک از پرسنل.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان محاسبه حقوق ماهانه پرسنل با توجه به عوامل حقوقی (مزایاو کسورات و…) مرتبط با نوع استخدام.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان معرفی سوابق تحصیلی به تفکیکی پرسنل شامل آخرین مدرک تحصیلی ، نام دانشگاه و…

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان گزارشات متنوع حقوقی شامل لیست حقوق ، لیست بانک ، لیست بیمه، لیست مالیات، لیست پرسنل،  فیش حقوقی، خلاصه لیست ماهیانه، مانده مرخصی، گزارشات تجمعی حقوقی و…

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان امکان معرفی کاربر با سطح دسترسی مختلف.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان امکان تهیه دیسک بیمه به تفکیک کارگاه.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان امکان وارد کردن مقدار و تعداد تقسیط وام و محاسبه پایان وام و کسر قسط وام به صورت ماهیانه.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان امکان انتقال اطلاعات از یک ماه به ماه دیگر و اعمال تغییرات آن.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان امکان گزارش از فهرست اقساط به صورت ماهیانه.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان امکان گزارش از لیست پرسنل به تفکیک محل های خدمت و نوع استخدام و …

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان امکان تعریف وام های متعدد برای هر پرسنل و گزارش کامل از وام های پرداختی.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان امکان مرتب سازی(sort) گزارشات و پیش نمایش چاپ.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان در حقوق ودست مزد میزان، امکان تنظیم فرمول جهت محاسبه اضافه کار، عیدی  و سنوات وجود  دارد و امکان ثبت اضافات حقوق و کسورات حقوق با عناوین دلخواه با  توجه به نیاز هر سازمان وجود دارد.

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان تمام موارد محاسبات از قبیل انتخاب آیتم هایی که مشمول بیمه و مالیات باشند و تعیین جدول مالیات حقوق در اختیار کاربر بوده و در هر زمان قابل تغییر می باشد.

  و سایر گزارشات مورد نیاز سیستم
  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a>

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزانفهرست بیمه حقوق ودست مزد

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a>

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان فهرست  حقوق ودست مزد

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a>

   

  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> امکان ثبت نوع استخدامی : ساعتی،دائمی،بیمه شده، اقماری،قراردادی شغل دوم
  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> میزان چاپ قرارداد وزارت کار مطابق آخرین فرمت ارائه شده وزارت کار
  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> امکان انتخاب موارد دلخواه برای چاپ فیش حقوقی حقوق ودست مزد
  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a>امکان انتخاب/عدم انتخاب پرسنل در فهرست جهت ساخت دیسکت و چاپ پرداخت به بانک
  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> امکان انتخای علامت تجاری جهت چاپ در فیش حقوقی
  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> امکان تهیه نسخه پشتیبان(بک آپ) بصورت خودکار
  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> امکان تعریف متعدد نرخ های پورسانت حقوق و محاسبه پورسانت با توجه به نرخ های تعریف شده
  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> امکان تعریف ضریب دلخواه برای کسر کار
  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> امکان محسبه سنوات برای مناطق کمتر توسعه یافته
  <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>نرم افزار <a href='http://www.hesabdari-mizan.com/product3.aspx'>حقوق و دستمزد</a></a> امکان ثبت مالیات عیدی و سنوات در خروجی مالیات ماه انتخابی

  ابر چسب ها :
  نظرات کاربران در مورد "حقوق ودست مزد با نرم افزار"